Goede doelen konden zich opgeven om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de opbrengst. Een onafhankelijke commissie heeft uit de inzendingen Scouting Andromeda kozen als het goede doel!

De commissie gaf bij hun beslissing aan: ”De Scouting staat middenin de Franeker gemeenschap en biedt veel jongeren een zinvolle tijdsbesteding en een omgeving waarin dienstbaarheid en onderlinge verbondenheid belangrijke elementen zijn.”

Scouting Andromeda

In Franeker is Scouting Andromeda, een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, alweer 30 jaar actief. Vanaf 7 jaar kun je lid worden van onze groep. Iedere vrijdagavond en zaterdagochtend komen we bijeen om afwisselende activiteiten te doen waarbij samenwerken, buitenleven en groeiende zelfstandigheid de basis vormen. Spelenderwijs leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen, verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen, maar bovenal is het gewoon leuk!

Bij buitenleven hoort voor ons ook kamperen. Twee keer per jaar gaan we op kamp. Daarvoor heeft onze groep eigen tenten, maar de grootste tenten zijn ondertussen bijna net zo oud als onze groep zelf en daarmee nodig aan vervanging toe. Dankzij de steun van de Midnightwalk kunnen we deze vervangen en zo weer jaren met de kinderen samen op kamp gaan om onze horizon te verbreden en uitdagende activiteiten te ondernemen. Namens alle scouts alvast: Tige tank! 

Voedselbank De Helpende Hand

Ook zamelen we houdbare producten voor de voedselbank in.
Het doel van de voedselbank is mensen bij te staan door voedselpakketten beschikbaar te stellen in een periode waarin dat heel erg nodig is. Tegelijk wil de voedselbank meehelpen te zoeken naar een uitweg uit de problemen. De Helpende Hand is werkzaam in Harlingen, Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt.

U kunt uw meegebrachte producten vanaf 20.30 uur inleveren bij de kraam van de voedselbank op De Breedeplaats. Alvast hartelijk bedankt!