Goede Doelen

De netto-opbrengst van de Midnightwalk Franeker verdeeld onder de volgende twee goede doelen:

Sterke Yerke – Een reis tegen de Plastic Soup

Sterke Yerke is een avontuur van jonge mensen op een simpel zeilvlot, die willen laten zien dat je met weinig veel kunt bereiken. Inzet, doorzettingsvermogen, avontuur en een goed netwerk zijn daarentegen essentieel.

Deden we in 1979 nog onderzoek naar de olieverontreiniging van de oceaan, vandaag de dag willen we aandacht vragen voor het gebruik en de gevolgen van plastic.  Wij wensen een wereld zonder plastic in de natuur en willen dat de fabrikanten, overheden en consumenten bewust worden van hun aandeel in de plastic vervuiling.

Daar gaan we voor!

We kunnen de plastic soup zelf niet opruimen, maar gaan aandacht genereren voor: een wereld met gezonde oceanen en dieren (inclusief onszelf); de rol van consumenten, bedrijven en (inter)nationale overheden.

Dit doen we met het nieuwe vlot, de Sterke Yerke IV. Met een nieuwe, jonge generatie Yerkes gaan we aandacht vragen voor de strijd tegen de plastic soup. Het onderzoeks- en aandachtsvlot Sterke Yerke IV gaan we inzetten voor het internationale plastic soup probleem. We beginnen met de Waddenzee en Noordzee en gaan vervolgens de Europese wateren en oceanen bevaren. Naast metingen van plastic in zee, willen we met name de bewustwording vergroten van het probleem en zoveel mogelijk mensen zelf aanzetten tot actie. Omdat plastic in het milieu in piepkleine deeltjes uiteenvalt, eten en drinken we constant plastic deeltjes en ademen deze zelfs in; het is dus een probleem dat iedereen raakt.

Voor meer informatie: https://www.sterkeyerke.nl/

Stichting Present Noord-West Friesland

Stichting Present Noord-West Friesland gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. We willen dus een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
Present werkt aanbodgericht met groepen mensen. De kennis en kunde van deze deelnemers zijn het vertrekpunt. Dit aanbod koppelen we aan de hulpvraag van mensen die dit goed kunnen gebruiken in Noordwest Friesland. Op die manier zorgen we voor een mooie dag die aansluit bij de vrijwilligers. De hulpvragen kunnen alleen door maatschappelijke organisaties aangemeld worden. Zo komt de hulp terecht bij de mensen die het écht nodig hebben. Door de koppeling tussen aanbod en hulpvraag ontstaat een project met een waardevolle ontmoeting tussen mensen die elkaar anders niet zo snel zouden tegenkomen.

Voor meer informatie: https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/

Daarnaast vragen wij aan een ieder om houdbare producten voor de voedselbank De Helpende Hand mee te nemen naar de start van de wandeling.

Voedselbank De Helpende Hand

Het doel van de voedselbank is mensen bij te staan door voedselpakketten beschikbaar te stellen in een periode waarin dat heel erg nodig is. Tegelijk wil de voedselbank meehelpen te zoeken naar een uitweg uit de problemen. De Helpende Hand is werkzaam in Harlingen en de Waadhoeke.

We willen aan iedere deelnemer vragen om een houdbaar product mee te nemen voor de Voedselbank. U kunt hierbij denken aan: pak rijst of pasta, blik soep, pasta mix/saus, ranja, chocolademelk, houdbare melk, koffie, koffiemelk, tandpasta, shampoo, conditioner, zeep, allesreiniger, afwasmiddel, wasmiddel of toiletpapier.

Voor meer informatie: https://wwwvoedselbankdehelpendehand.nl/